Thông báo Lịch thi chuyên ngành học kỳ II, năm học 2016 - 2017 của các lớp tốt nghiệp

Chi tiết...

Thông báo Kế hoạch thi các môn học phần Kiến thức cơ sở Âm nhạc các lớp Đại học, Trung cấp hệ chính quy Học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Chi tiết...

Thông báo về kế hoạch thi các môn đại cương (đợt 2)

Chi tiết...

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch thi các môn Văn hóa lớp 12

Chi tiết...

Thông báo Kế hoạch học tập học phần Lịch sử Âm nhạc Cung đình lớp Đại học 2,3,4 (Thanh nhạc)

Chi tiết...

Thông báo về việc nộp đơn xin dự thi/xét tốt nghiệp bổ sung

Chi tiết...

Thông báo Kế hoạch học tập học phần Lịch sử Âm nhạc Phương tây lớp Đại học 2

Chi tiết...

Thông báo Kế hoạch học tập học phần Âm nhạc Truyền thống Việt Nam lớp Đại học 4 (Biểu diễn NC Phương tây) 

Chi tiết...

Thông báo Kế hoạch học tập học phần Phương pháp giảng dạy Bộ môn lớp Sư phạm 2

Chi tiết...

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Lớp Đại học 2, 3A, 3B  Sư phạm Âm nhạc)

Chi tiết...

 
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>
 
Video clip
 
 
Thuật ngữ âm nhạc
 
 
Điểm tuyển sinh
 
 
Kết quả học tập
 
 
Xem nhanh các báo
 
 
Liên kết