Hưởng ứng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

Chi tiết...

Công văn về việc tổng hợp nhiệm vụ KHCN của đơn vị năm 2016

Chi tiết...

Công văn về việc đăng ký hồ sơ xét chọn, tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 2017

Chi tiết...

Công văn về việc đăng ký bổ sung đề tài NCKH và hoạt động khoa học Sinh viên cấp cơ sở năm 2017

Chi tiết...

Bên cạnh công tác Nghiên cứu khoa học, Học viện âm nhạc Huế cũng chú trọng thực hiện các hoạt động biểu diễn, quảng bá. Hoạt động khoa học năm 2014 của Học viện đã có nhiều khởi sắc với nhiều chương trình được đầu tư khá công phu. 

Chi tiết...

Trong những năm qua, Học viện Âm nhạc Huế đã không ngừng đẩy mạnh công tác Nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên. Hoạt động Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng Học viện Âm nhạc Huế thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng cao.

Chi tiết...

ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHCN TỈNH TT HUẾ 2014

Chi tiết...

Vào 14h ngày 27/3/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Bộ công trình nghiên cứu khoa học:  “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế” do ThS. NGƯT. GVC Bùi Ngọc Phúc – Phụ trách Khoa Kiến thức Âm nhạc, Cố vấn chuyên môn Viện Nghiên cứu Âm nhạc - làm chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng tác viên tham gia.

Chi tiết...

Sáng ngày 20/7/2013, Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế” đã được tổ chức tại Học viện Âm nhạc Huế.

Chi tiết...

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ  ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN  NĂM 2013

Chi tiết...

 
<< Đầu --- 1 2 3 --- Cuối >>
 
Video clip
 
 
Thuật ngữ âm nhạc
 
 
Điểm tuyển sinh
 
 
Kết quả học tập
 
 
Xem nhanh các báo
 
 
Liên kết