Bao giờ cho đến… bây giờ? 06-06-2013

Bao giờ cho đến… bây giờ?

Giao lưu các thế  hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên học sinh chào mừng 50 năm ngày truyền thống (1962-2012) và 5 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Huế  (2007-2012).

 Ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                   TVTB

 

 

 

BàI VIếT đã đăNG:
THƯ NGỎ 26-03-2012
 
Video clip
 
 
Thuật ngữ âm nhạc
 
 
Điểm tuyển sinh
 
 
Kết quả học tập
 
 
Xem nhanh các báo
 
 
Liên kết