Sách nghiên cứu

Sách nghiên cứu

 

 

 

 

 

ÂM NHẠC TRONG LỄ

TẾ NAM GIAO

Tác giả: Nguyễn Việt Đức
Nhà Xuất bản Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2013
Khổ: 14.5 x 20.5
Số trang: 277
 Chi tiết >>>

 

 

 

 

 

 

45 BÀI DÂN CA VIỆT NAM

SOẠN CHO ĐÀN VIOLON

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ban
Nhà Xuất bản Đại Học Huế
Năm xuất bản: 2013
Khổ: 19 X 27
Số trang: 36
  Chi tiết >>>

 

 

 

 

 

HỎI VÀ ĐÁP VỀ

KIẾN KIẾN THỨC ÂM NHẠC

Tác giả: Lê Quang Hùng
Nhà Xuất bản Đại Học Huế
Năm xuất bản: 2013
Khổ: 13 X 19
Số trang: 114
Chi tiết >>>

 

 

 

 

 

 

ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM QUA BÁO CHÍ NỬA SAU TK XX

Tác giả: Vĩnh Phúc
Nhà Xuất bản Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2011
Khổ: 14.5 x 20.5
Số trang: 441
 

Chi tiết >>

 

 

 

 

 

 

 

BAO GIỜ CHO HẾT TƠ VƯƠNG?

Tác giả: Thân Văn Trọng Bình
Nhà Xuất bản Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2011
Khổ: 14.5 x 20.5
Số trang: 182
 

Chi tiết >>

 

 

 

 

 

 

NHÃ NHẠC TRIỀU NGUYỄN

Tác giả: Vĩnh Phúc
Nhà Xuất Bản Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2010
Khổ: 14.5 x 20.5
Số trang: 337
 

Chi tiết >>

 

 

 

 

 

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CA HÁT CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

Tác giả: Trương Ngọc Thắng
Nhà Xuất Bản Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2010
Khổ: 14.5 x 20.5
Số trang: 267
 

Chi tiết >>

 

 

 
 
Video clip
 
 
Thuật ngữ âm nhạc
 
 
Điểm tuyển sinh
 
 
Kết quả học tập
 
 
Xem nhanh các báo
 
 
Liên kết