Lịch công tác của Học viện âm nhạc Huế tuẫn lễ từ ngày 8/5/2017 đến 14/5/2017

Lịch công tác của Học viện âm nhạc Huế tuẫn lễ từ ngày 8/5/2017 đến 14/5/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                                               LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

         HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ                                                              Từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017

          

             BUỔI

    THỨ

    NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

TỐI

HAI

08/5

7h00: Chào cờ HSSV tháng 5/2017.

TP: PGĐ Trần Hữu Việt; Cán bộ phòng Công tác HSSV; Tất cả HSSV của Học viện.

ĐĐ: Nhà Đa chức năng.

8h00: Giao ban Học viện định kỳ tháng 05/2017.

TP: BGĐ, Trưởng, Phụ trách và Điều hành các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội Sinh viên.

ĐĐ: Phòng họp.          

Chủ trì: Giám đốc.

15h00: Chi bộ 2 sinh hoạt định kỳ.

TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2.

ĐĐ: Phòng họp.

 

BA

09/5

 

 

8h00: Đội tuyển bóng đá Học viện Âm nhạc Huế tham gia Hội thao Cụm thi đua CĐCS Thừa Thiên Huế - 2017 (thi đấu trận thứ hai).

TP: Đội bóng đá Học viện; Khách mời; BCH CĐCS Học viện và những người quan tâm.

ĐĐ: Sân bóng đá nhân tạo LĐLĐ tỉnh, số 100 Phạm Văn Đồng, TP Huế.

8h00: Họp thông qua nội dung kỷ yếu 55 năm thành lập trường và 10 năm thành lập Học viện.

TP: Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm (theo Quyết định số 458/QĐ-HVANH ngày 06/12/2016) & Ban nội dung Lễ kỷ niệm (theo Quyết định số 484/QĐ-HVANH ngày 30/12/2017).

ĐĐ: Phòng họp.

15h00: Họp lãnh đạo quản lý Học viện.

TP: BGĐ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn.

ĐĐ: Phòng họp.

 

10/5

8h00: Họp triển khai quy chế phối hợp.

TP: BGĐ; Trưởng, Phụ trách, Điều hành các đơn vị; Bí thư các chi bộ.

ĐĐ: Phòng họp.

 

14h00: Họp xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026.

TP: Đảng ủy; BGĐ; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư các chi bộ.

ĐĐ: Phòng họp.

Chủ trì: Giám đốc.

 

NĂM

11/5

7h00: Đội tuyển bóng đá Học viện Âm nhạc Huế tham gia Hội thao Cụm thi đua CĐCS Thừa Thiên Huế - 2017 (thi đấu trận bán kết).

TP: Đội bóng đá Học viện; Khách mời; BCH CĐCS Học viện và những người quan tâm.

ĐĐ: Sân bóng đá nhân tạo LĐLĐ tỉnh, số 100 Phạm Văn Đồng, TP Huế.

9h00: Họp Đảng ủy mở rộng.

TP: Đảng ủy; Cấp ủy các chi bộ.

ĐĐ: Phòng họp.

Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy.

10h00:Xét duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2018 (đề nghị Bộ hỗ trợ kinh phí)

TP: Phòng QL SĐH & NCKH gửi giấy mời các thành viên Hội đồng; các đơn vị, cá nhân chủ nhiệm đề tài.

ĐĐ: Phòng họp.

14h00: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Âm nhạc Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Phiên thứ nhất).

TP: Đảng ủy; BGĐ (ĐTN gửi giấy mời); Đại diện Tỉnh đoàn; BCH Đoàn TN, Đại biểu dự Đại hội.

ĐĐ: Nhà đa chức năng.

 

 

SÁU

12/5

7h30: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Âm nhạc Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (Phiên thứ hai).

TP: Đảng ủy; BGĐ (ĐTN gửi giấy mời); Đại diện Tỉnh đoàn; BCH Đoàn TN, Đại biểu dự Đại hội.

ĐĐ: Nhà đa chức năng.

14h00: Họp xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026.

TP: Tập thể lãnh đạo Học viện (BGĐ; Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn).

ĐĐ: Phòng họp.

Chủ trì: Giám đốc.

 

BẢY

13/5

7h00: Đội tuyển bóng bàn, cầu lông Học viện Âm nhạc Huế tham gia Hội thao Cụm thi đua CĐCS Thừa Thiên Huế - 2017.

TP: Đội bóng bàn, cầu lông Học viện; Khách mời; BCH CĐCS Học viện và những người quan tâm.

ĐĐ: Nhà thi đấu Trần Quang Khải Trường CĐSP Thừa Thiên Huế.

14h00: Đội tuyển bóng bàn, cầu lông Học viện Âm nhạc Huế tham gia Hội thao Cụm thi đua CĐCS Thừa Thiên Huế - 2017.

TP: Đội bóng bàn, cầu lông Học viện; Khách mời; BCH CĐCS Học viện và những người quan tâm.

ĐĐ: Nhà thi đấu Trần Quang Khải Trường CĐSP Thừa Thiên Huế.

 

 

CHỦ NHẬT

14/5

7h00: Đội tuyển bóng bàn, cầu lông Học viện Âm nhạc Huế tham gia Hội thao Cụm thi đua CĐCS Thừa Thiên Huế - 2017.

TP: Đội bóng bàn, cầu lông Học viện; Khách mời; BCH CĐCS Học viện và những người quan tâm.

ĐĐ: Nhà thi đấu Trần Quang Khải Trường CĐSP Thừa Thiên Huế.

 

 

 


 
Video clip
 
 
Thuật ngữ âm nhạc
 
 
Điểm tuyển sinh
 
 
Kết quả học tập
 
 
Xem nhanh các báo
 
 
Liên kết