in Tin tức

Nhóm nhạc Irma – Pháp thăm và biểu diễn giao lưu tại Học viện Âm nhạc Huế 19-05-2015

Nhóm nhạc Irma – Pháp thăm và biểu diễn giao lưu tại Học viện Âm nhạc Huế
19-05-2015

 

Thời gian:  20h Ngày 24 tháng 05 năm 2015.

Địa điểm: Nhà Đa chức năng – Học viện Âm nhạc Huế, Số 01 Lê lợi – Huế.

Thành phần tham dự: Các thành viên nhóm nhạc Irma – Pháp, BGĐ, Cán bộ, Giảng viên, HS –SV và những người quan tâm.