TRUNG TÂM BIỄU DIỄN ÂM NHẠC

TRUNG TÂM BIỄU DIỄN ÂM NHẠC

TRUNG TÂM BIỄU DIỄN ÂM NHẠC

__________________________________________________

 

 

Phó Giám đốc Phụ trách trung tâm: Dương Tiến Dũng

Chuyên ngành :  Đàn Nguyệt 

Điện thoại : 054.2460507

Email: trungtamamnhachue@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Dương Tiến Dũng

Phó GĐ Phụ trách TT

2

Trần Hoài Vũ

Phó Giám đốc

3

Dương Hữu Quang

 

4

Đặng Thị Thái Phương

Tổ trưởng

5

Phan Anh Bình

 

6

Phùng Thị Uyên Phương

 

7

Trần Tân Vân Nhi

 

8

Lô Tôn Nữ Diệu Hương

 

9

Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên

 

10

Phan Đình Chương

 

11

Trần Minh Hiếu

 

12

Nguyễn Ngọc Quý

 

13

Nguyễn Văn Trung

 

14

Mai Lê An Tiêm

 

15

Huỳnh Tấn Quang

 

16

Hồ Đắc Hiếu

 

17

Tôn Thất Thoại

 Tổ trưởng Tổ âm thanh, ánh sáng

18

Nguyễn Thị Thảo

 

19

Nguyễn Hùng Tâm