CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH

CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH

 

KHOA PIANO – ORGAN

__________________________________________________

 

 

Phụ trách Khoa: Th.S Trần Hữu Việt

Chuyên ngành :  Piano

Điện thoại : 054.3838001

Email: khoapianoaccor@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Th.S Trần Hữu Việt

Phụ trách Khoa

2

Th.S Trương Ngọc Chiến

Phó trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Hà

Trưởng bộ môn Piano phổ thông

4

Th.S Trần Thị Ý Minh

Trưởng bộ môn Piano CQ

5

Nguyễn Hữu Phương

Giảng Viên

6

Nguyễn Tuấn Thành

Giảng Viên

7

Th.S Nguyễn Đan Tâm

Giảng Viên

8

Tôn Thất Quang Nhật

Giảng Viên

9

Th.S Nguyễn Hương Giang

Giảng Viên

10

Trần Hữu Nhật Quang

Giảng Viên

 

 

KHOA GIAO HƯỞNG

__________________________________________________

 

 

Phụ trách Khoa: Th.S Nguyễn Ngọc Ban

Chuyên ngành :  Violon

Điện thoại : 054.2460263

Email: kgiaohuonghv@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Th.S Nguyễn Ngọc Ban

Phụ trách Khoa

2

Trần Quang Yển

Phó Trưởng Khoa

3

Vĩnh Huy

Trưởng Bộ môn dây

4

Đào Thị Thanh Huyền

Giảng Viên 

5

Lê Trần Đông Phong

Giảng Viên 

6

Nguyễn Văn Triệu

Trưởng Bộ môn Kèn

7

Vũ Tấn Thùy Trang

Giảng Viên

8

Phạm Thị Hoài Nam

Giảng Viên

9

Lại Thị Mỹ Hiếu

Giảng Viên

10

Lê Vũ Long

Giảng Viên

11

Võ Trần Minh Khoa

Giảng Viên

12

Nguyễn Ngọc Khánh Hòa

 

 

 

KHOA THANH NHẠC – GUITARE

__________________________________________________

 

 

Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa: Ngô Thị Giang

Chuyên ngành :  

Điện thoại : 054.2460218

Email: thanhnhacguitare@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Ngô Thị Giang

Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa

2

Lê Quang Hùng

Giảng Viên

3

Nguyễn Khắc Việt

Trưởng BM Guitare

4

Huỳnh Hoàng Cư

Giảng Viên

5

Nguyễn Thị Lan Anh

Trưởng bộ môn Thanh nhạc

6

Nguyễn Thị Cúc

Giảng Viên

7

Lê Thị Cẩm Nhung

Giảng Viên

8

Lê Thụy Khanh

Giảng Viên

9

Huỳnh Thị Thủy

Giảng Viên

10

Nguyễn Quốc Triều

Giảng Viên

11

Trần Thị Vân

Giảng Viên

12

Lê Thị Hà Vi

Giảng Viên

13

Lê Vi Khanh

Giảng Viên

14

Nguyễn Thị Bích Lan

Giảng viên

15

Đoàn Quốc Duy

Giảng viên

16

La Anh Thư

 

17

Ngô Thị Mỹ Anh

 

18

Trần Thị Bạch Trà

 

19

Thân Đình Phương

 

 

 

KHOA SÁNG TÁC – LÝ LUẬN – CHỈ HUY

__________________________________________________

 

 

Phụ trách khoa : Nguyễn Đức Thanh

Chuyên ngành : Sáng Tác

Điện thoại : 054.3624537

Email : sangtaclyluanchihuy@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Đức Thanh

Phụ trách Khoa

2

Dương Tiến Trường

Phó khoa

3

Th.S Dương Bích Hà

Giảng Viên

4

Lê Hồng Lĩnh

Trưởng BM Sáng tác

5

Nguyễn Thị Việt Hà

Tổ trưởng tổ Lý Luận

6

Nguyễn Văn Việt

Giảng Viên

7

Dương Thị Phương Nhã

Giảng Viên

8

Bùi Duy Dũng

Giảng Viên

9

Trần Văn Lưu

Giảng Viên

10

Nguyễn Hoàng Như Ý

Giảng Viên

11

Hồ Đức

Giảng Viên

12

Trần Thị Ánh Hồng

Giảng Viên

13

Hồ Duy Trường

 

 

 

KHOA KIẾN THỨC ÂM NHẠC 

__________________________________________________

 

 

Phụ trách Khoa: Th.S Đỗ Thu Hà

Chuyên ngành :  Lý Luận

Điện thoại :

Email:

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Đỗ Thu Hà

Phụ trách Khoa

2

Ngô Thị Thủy

Giảng Viên

3

Nguyễn Thị Hồng

Giảng Viên

4

Lê Thị Trường An

Phó khoa

5

Nguyễn Công Tích

Giảng Viên

6

Phan Hữu Phong

 

 

 

KHOA ÂM NHẠC DI SẢN

__________________________________________________

 

 

Quyền trưởng khoa: Th.S Lâm Bảo Dần

Chuyên ngành :  Đàn Bầu

Điện thoại : 054.2460261

Email: amnhacdisan@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Th.S Lâm Bảo Dần

Q. Trưởng Khoa

2

Lê Trọng Toàn

Giảng Viên 

3

Nguyễn Đình Hưng(Nhị)

Phó khoa kiêm phụ trách dàn nhã nhạc

4

Trần Thị Hằng

Giảng Viên

5

Nguyễn Thị Diệu Hà

Giảng Viên

6

Đoàn Thị Minh Phương

Giảng Viên

7

Nguyễn Đình Hưng

Giảng Viên

8

Đỗ Trung Thành

 

 

 

KHOA ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

__________________________________________________

 

 

Phụ trách khoa : Th.S Phan Thị Thu Hồng

Chuyên ngành :  Đàn Tam

Điện thoại : 054.3838003

Email: amnhactruyenthong@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Th.S Phan Thị Thu Hồng

Phụ trách Khoa

2

Nguyễn Thị Hồng Lê

Trưởng BM  Bầu

3

Đoàn Công Chuân

Giảng viên

4

Th.S Trần Hữu Quang

Phó khoa

5

Th.S Dương Thị Lan Hương

Giảng Viên

6

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng Viên

7

Mai Thị Hồng Nga

Tổ trưởng BM Đàn Tranh

8

Th.S Lê Đình Ngọc Hoàn

Giảng Viên

9

Đinh Thị Minh Châu

Giảng Viên

10

Trần Thu Hà

Giảng Viên

11

Dương Tiến Cường

Giảng Viên

12

Nguyễn Thị Việt Thảo

Giảng Viên

13

Lê Thị Kim Hân

Giảng Viên

14

Nguyễn Châu Quỳnh Anh

Giảng Viên

15

Nguyễn Huy Vương

Giảng Viên

16

Nguyễn Thị Loan

Giảng Viên

17

Phạm Thị Thanh Bình

 

 

 

KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC

__________________________________________________

 

 

Quyền trưởng khoa : Th.S Hà mai Hương

Chuyên ngành :  Piano

Điện thoại : 054.3837852

Email: suphamamnhac@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Th.S Hà Mai Hương

Quyền trưởng khoa, Trưởng BM LT
và Thực hành kiêm phụ trách dàn hợp xướng

2

Lê Quang Hoàng

Giảng Viên

3

Th.S Trương Thị Ngọc Bích

Giảng Viên

4

Trương Thị Ly Sa

Giảng Viên

5

Trương Thị Lệ Thương

Phó khoa

6

Nguyễn Đăng Khoa

Giảng Viên

7

Trần Tiến Long

Trưởng BM Thanh Nhạc

8

Nguyễn Ngọc Kha Thi

Trưởng BM Organ

9

Trần Thị Hòa

Giảng Viên

10

Thái Đình Dũng

Giảng Viên

11

Trần văn Dung

Giảng Viên

 

 

KHOA CƠ BẢN

__________________________________________________

 

 

Phụ trách khoa : Th.S Lý Thị Mộng Tuyền

Chuyên ngành :  Hóa học

Điện thoại : 054.3837860

Email: khoacobanhocvien@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Th.S Lý Thị Mộng Tuyền

Phụ trách Khoa

2

Th.S Phạm Bá Hùng

Giảng viên 

3

Th.S Hoàng Như Khoa

Phó trưởng khoa

4

Th.S Nguyễn Phúc Xuân Uyên

Trưởng BM Giáo dục Đại cương 

5

Th.S Phạm Thị Hồng Hạnh

Giảng Viên

6

Nguyễn Thị Long

Giảng Viên

7

Nguyễn Thùy Trang

Giảng Viên

8

Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng Viên

9

Nguyễn Thị Hoàng Linh

Giảng Viên

10

Th.S Lê Phan Anh

Phụ trách Bộ môn GD-QP

11 Ngô Xuân Việt Giảng Viên
12 Nguyễn Văn Xuân Giảng Viên
13 Nguyễn Khắc Hoàn Nguyện Giảng Viên
14 Hoàng Thị Ngọc Vân Giảng Viên
15 Trần Văn An Giảng Viên

 

 

KHOA TẠI CHỨC

__________________________________________________

 

 

Phó phụ trách khoa : Nguyễn Việt An

Chuyên ngành :  

Điện thoại : 054.3838002

Email: khoataichuc2012@gmail.com

 

 

*CÁN BỘ:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Việt An

Phó phụ trách khoa Tại chức

2

Phan Thị Thanh Minh

 

3

Nguyễn Thị Dung

 

4

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

5

Trần Thị An Kha

 

6

Ngô Thị Thanh Tâm